MERCREDI 30 MAI à Glisy (80)
SAMEDI 2 JUIN à Pissy (80)
JEUDI 7 JUIN à Rivery (80)
DIMANCHE 10 JUIN à Longueau (80)

Lafleur est dans la rue, Marie Godefroy

MERCREDI 30 MAI à Tours en Vimeu (80)
VENDREDI 1er JUIN à Allonville (80)
MERCREDI 6 JUIN à Creuse (80)
DIMANCHE 10 JUIN à Longueau (80)